• Corpus ID: 141651171

Bakom dolda datorskärmar - Fokus eller flams? : En forskningsstudie över elevers aktiviteter vid datorn under lektionstid

@inproceedings{Myrn2012BakomDD,
  title={Bakom dolda datorsk{\"a}rmar - Fokus eller flams? : En forskningsstudie {\"o}ver elevers aktiviteter vid datorn under lektionstid},
  author={Maria Myr{\'e}n},
  year={2012}
}
Arbetet bygger pa en kvalitativ forskningsstudie over elevers aktiviteter vid datorn i och med lektionstillfallen. Rapporten visar huruvida elever anvander sina skoldatorer till annat an vad som ar ...