Badania wpływu gęstości zawiesiny flotacyjnej oraz prędkości obrotowej wirnika na wzbogacalność urobku w KGHM Polska Miedź S.A.

@inproceedings{Konieczny2015BadaniaWG,
  title={Badania wpływu gęstości zawiesiny flotacyjnej oraz prędkości obrotowej wirnika na wzbogacalnoś{\'c} urobku w KGHM Polska Miedź S.A.},
  author={Andrzej Konieczny and W. Pawlos and Katarzyna Ksiezniak and Malgorzata Krzeminska and K. Kasińska-Pilut and Piotr Piwowar},
  year={2015}
}

Topics from this paper.

Similar Papers

Loading similar papers…