Badania symulacyjne wpływu wybranych czynników na powstawanie chropowatości powierzchni frezowanych czołowo

@inproceedings{Nowakowski2015BadaniaSW,
  title={Badania symulacyjne wpływu wybranych czynnik{\'o}w na powstawanie chropowatości powierzchni frezowanych czołowo},
  author={Ł. Nowakowski and E. Miko},
  year={2015}
}
  • Ł. Nowakowski, E. Miko
  • Published 2015
  • Engineering