Badania przesiewowe na obecność kinazy pirogronianowej M2 w stolcu u chorych z inwazyjnym i przedinwazyjnym rakiem jelita grubego: szacunkowa swoistość metody oraz wyniki uzyskane w grupie 4854 ochotników, przedstawione w funkcji wieku

@inproceedings{Tonus2009BadaniaPN,
  title={Badania przesiewowe na obecnoś{\'c} kinazy pirogronianowej M2 w stolcu u chorych z inwazyjnym i przedinwazyjnym rakiem jelita grubego: szacunkowa swoistoś{\'c} metody oraz wyniki uzyskane w grupie 4854 ochotnik{\'o}w, przedstawione w funkcji wieku},
  author={Carolin Tonus and Gero Neupert and Katja Witzel},
  year={2009}
}

Topics from this paper.

Similar Papers

Loading similar papers…