Corpus ID: 127433552

BUTIK FÖR ALLA? : Hur tillgängliga är butiker för fysiskt funktionsnedsatta konsumenter?

@inproceedings{Nordqvist2009BUTIKFA,
  title={BUTIK F{\"O}R ALLA? : Hur tillg{\"a}ngliga {\"a}r butiker f{\"o}r fysiskt funktionsnedsatta konsumenter?},
  author={Pernilla Nordqvist and Carolin Carlgren},
  year={2009}
}
  • Pernilla Nordqvist, Carolin Carlgren
  • Published 2009
  • Geography
  • I samhallet i dag finns en mangd olika hinder for manniskor med fysisk funktionsnedsattning. Mot bakgrund av detta tog regeringen ar 2000 fram en nationell handlingsplan for handikappolitiken. Denn ...