Corpus ID: 191067640

BAETULO XXI, o de com arribar a Mart des de la secundària

@inproceedings{Porta2008BAETULOXO,
  title={BAETULO XXI, o de com arribar a Mart des de la secund{\`a}ria},
  author={Lydia Serrano Porta and Jorge Ram{\'i}rez Alc{\'a}ntara and Xavier Portell Canal and Caterina Pijuan and Llu{\'i}s Monfort i Peligero and Assumpta Ayza and Jordi Berenguer i Sau and Sheila Carnerero L{\'o}pez and Daniel Crespo Artiaga and Daniel L{\'o}pez Codina and Juan L{\'o}pez Rubio and Pablo Lor{\'e}n Aguilar and M. Vera},
  year={2008}
}
L’experiencia que presentem tenia com a objectiu estimular i motivar per l’estudi a un grup de 28 nois i noies de 3er i 4rt d’ESO que presentaven un elevat risc d’abandonament prematur dels seus estudis. Fruit de la col·laboracio entre l’Ajuntament de Badalona, el Campus del Baix Llobregat de la UPC i el Departament d’Educacio de la Generalitat de Catalunya es va crear Baetulo XXI, una experiencia consistent en una estada al Campus durant 4 sessions, on els/les participants havien d’analitzar… Expand

References

L'Estat de l'educació a Catalunya :
  • 30