BİR OLGU NEDENİYLE RADYOTERAPİ SONRASINDA GÖRÜLEN ORAL BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:VAKA RAPORU

@inproceedings{Dayi2001BRON,
  title={BİR OLGU NEDENİYLE RADYOTERAPİ SONRASINDA G{\"O}R{\"U}LEN ORAL BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:VAKA RAPORU},
  author={Doç.Dr.Ertunç Dayi and Doç.Dr.Recep Orbak and Arş.G{\"o}r.Dt.Alpaslan Dilsiz},
  year={2001}
}
BIR OLGU NEDENIYLE RADYOTERAPI SONRASINDA GORULEN ORAL BULGULARIN DEĞERLENDIRILMESI:VAKA RAPORU