Büyük veri anlamlandırmada panoramik yaklaşım

@inproceedings{Dogan2014BykVA,
  title={B{\"u}y{\"u}k veri anlamlandırmada panoramik yaklaşım},
  author={Ilter Tolga Dogan and Yasemin Sahin Dogan and Cevat Sener},
  booktitle={UYMS},
  year={2014}
}