Corpus ID: 113105322

Bütçe, bütçe politikaları, Türk bütçe sistemi, bütçe uygulamaları (örnek olarak Türkiye`de savunma bütçeleri)

@inproceedings{Ceyhan1996BteBP,
  title={B{\"u}tçe, b{\"u}tçe politikaları, T{\"u}rk b{\"u}tçe sistemi, b{\"u}tçe uygulamaları ({\"o}rnek olarak T{\"u}rkiye`de savunma b{\"u}tçeleri)},
  author={M. Ceyhan},
  year={1996}
}