Avtalslagen 2010 är inte en rättskälla

@inproceedings{Dahlman2010Avtalslagen2,
  title={Avtalslagen 2010 {\"a}r inte en r{\"a}ttsk{\"a}lla},
  author={Christian Dahlman},
  year={2010}
}