Corpus ID: 177003241

Avoimen verkkojulkaisun ensimmäinen vuosi

@inproceedings{Halttunen2008AvoimenVE,
  title={Avoimen verkkojulkaisun ensimm{\"a}inen vuosi},
  author={Kai Halttunen},
  year={2008}
}
  • Kai Halttunen
  • Published 2008
  • Lehtemme siirtyi avoimeen verkkojulkaisemiseen (OA) taman vuoden alusta. Paatoksen taustalla oli monia tekijoita. Kotimaisen tieteellisen lehden tulee mielestamme olla helposti saatavilla tutkijoille, opettajille, opiskelijoille ja informaatioalalla erilaisissa tehtavissa ja harrastuksissa tyoskenteleville. Suomalainen informaatiotutkimus on kansainvalisesti arvostettua ja tutkimus julkaistaan lahes yksinomaan kansainvalisissa tieteellisissa lehdissa. Naiden julkaisujen saavutettavuus on viime… CONTINUE READING