Autotransformator w zasilaniu wielopulsowych układów prostownikowych - metody obliczania jego indukcyjności przy zasilaniu napięciowym

@inproceedings{Noga2010AutotransformatorWZ,
  title={Autotransformator w zasilaniu wielopulsowych układ{\'o}w prostownikowych - metody obliczania jego indukcyjności przy zasilaniu napięciowym},
  author={Marian Noga and Lesław Gołębiowski and Marek Gołębiowski and Daniel Mazur},
  year={2010}
}