Autonomní učení a lexikální strategie při osvojování cizíchjazyků.

@inproceedings{Jankov2007AutonomnUA,
  title={Autonomn{\'i} u{\vc}en{\'i} a lexik{\'a}ln{\'i} strategie při osvojov{\'a}n{\'i} ciz{\'i}chjazyků.},
  author={Věra Jan{\'i}kov{\'a}},
  year={2007}
}
Monografie představuje souhrnný pohled na vybrane aspekty konceptu autonomniho uceni ve vyucovani a uceni cizim jazykům a výsledky výzkumneho setřeni zaměřeneho na použivani lexikalnich strategii u studentů německeho jazyka na PdF MU.