• Computer Science
  • Published 2009

Autonomní řídicí systém mobilní platformy

@inproceedings{K2009AutonomnS,
  title={Autonomn{\'i} ř{\'i}dic{\'i} syst{\'e}m mobiln{\'i} platformy},
  author={Vlastimil Kř{\'i}{\vz}},
  year={2009}
}