• Geography
  • Published 2017

Automaatlao efektiivsuse analüüs tootmisettevõtte X näitel

@inproceedings{Puusepp2017AutomaatlaoEA,
  title={Automaatlao efektiivsuse anal{\"u}{\"u}s tootmisettev{\~o}tte X n{\"a}itel},
  author={Kristjan Puusepp},
  year={2017}
}
Kaesolev loputoo kirjeldas uuritava tootmisettevotte laosusteemi enne ja parast AS/RS ULS automaatlao kasutusele votmist. Tehase uldpind on 25000m2 millest ladu holmab 4100m2. Uuritav ettevote kasutas eelnevalt laomudelit, kus riiulite vahel kasutati Toyota kitsavahetostukeid. Tostukite eriparaks oli mobiilne liikumine riiulivahest teise vahesse ning viia tostukijuht kauba juurde ehk juht tousis koos kabiiniga ules. Mistottu tuli riiulite vahel teha uleliigseid manoovreid, et oleks voimalik… CONTINUE READING