Author's response to reviews Title: Clinical Features and Risk factors for Severe and Critical Pregnant Women with 2009 Pandemic H1N1 Influenza Infection in China Authors:

Abstract

Peng-jun Zhang (15801669400@163.com) Xiao-li Li (5162202@163.com) Bin Cao (caobin1999@gmail.com) Shi-gui Yang (ysgcdc@163.com) Li-rong Liang (llrcruie@yahoo.com.cn) Li Gu (guliangel@yahoo.com.cn) Zhen Xu (xuzhen@chinacdc.cn) Ke Hu (huke-rmhospital@163.com) Hong-yuan Zhang (zhyly2008@yahoo.cn) Xi-xin Yan (yanxixin@hotmail.com) Wen-bao Huang (hub11281225@163… (More)

Topics