Corpus ID: 160384314

Att urskulda antisemitism: Kritisk granskning av en promemoria, daterad 15 mars 1993, från dekanus för Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet prof. Carl Fredrik Hallencreutz till universitetets rektor prof. Stig Strömholm, och föranledd av ett öppe

@inproceedings{Ilicki1993AttUA,
  title={Att urskulda antisemitism: Kritisk granskning av en promemoria, daterad 15 mars 1993, fr{\aa}n dekanus f{\"o}r Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet prof. Carl Fredrik Hallencreutz till universitetets rektor prof. Stig Str{\"o}mholm, och f{\"o}ranledd av ett {\"o}ppe},
  author={Julian Ilicki},
  year={1993}
}
Att urskulda antisemitism: Kritisk granskning av en promemoria, daterad 15 mars 1993, fran dekanus for Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet prof. Carl Fredrik Hallencreutz till universitetets rektor prof. Stig Stromholm, och foranledd av ett oppe