Corpus ID: 160481344

Att organisera pedagogisk frihet : fallstudie av självständigt arbete med datorstöd vid grundskola

@inproceedings{Naeslund2001AttOP,
  title={Att organisera pedagogisk frihet : fallstudie av sj{\"a}lvst{\"a}ndigt arbete med datorst{\"o}d vid grundskola},
  author={Lars Naeslund},
  year={2001}
}
Att organisera pedagogisk frihet : fallstudie av sjalvstandigt arbete med datorstod vid grundskola 
Poängen med en-till-en? : Sex lärares uppfattningar av den personliga datorns roll i lärprocessen
HOGSKOLAN FOR LARANDE OCH KOMMUNIKATION (HLK) Hogskolan i JonkopingD-uppsatsVarterminen 2011SAMMANFATTNINGLars JohannessonPoangen med en-till-en?Sex larares uppfattningar av den personliga datorns ...
En skola - skilda världar
TLDR
Sammanfattningsvis kan konstateras att skolorna hade vasenskilda forutsattningar for eleverna att klara av skolarbetet i bjart kontrast mot Tallskolans avsaknad av fo ... Expand
Digitalisering som statlig avdidaktisering av klasserommet
En storstilt innføring av datamaskiner i videregående skole og ungdomsskolen er de siste to tiårene gjennomført uten faglig gjennomtenkning av konsekvensene av dataentusiaster i allianse medExpand
La tecnología y la calidad en la educación. Una reflexión
Se hace una propaganda oficial muy fuerte para que los maestros y los profesores utilicen las nuevas tecnologias. Sin embargo, no esta comprobado que la tecnologia mejore la calidad de la educacion.Expand
ICT in the Classroom: Is Doing More Important than Knowing?
TLDR
An empirical study of the work with ICT in nine different schools points to at least two on-going trends: a shifting of focus in education from content to form and a dissolution of boundaries in terms of room, time and activity. Expand
Conditions for Technology Enhanced Learning and Educational Change : a case study of a 1:1 initiative
The uptake and use of digital technologies continues to increase in schools throughout the world. In many schools the uptake and use of digital technologies takes place in One-to-One (1:1) initiatiExpand
La influencia de la nueva pedagogía en la educación: el ejemplo de Suecia
Tras aludir brevemente a la practica de la nueva pedagogia en las aulas chilenas, en estas paginas Inger Enkvist contrapone dos experiencias suecas que ilustran que la buena calidad educativa tieneExpand