Corpus ID: 141938174

Att komma ikapp : notläsning för pianister

@inproceedings{Trnheden2011AttKI,
  title={Att komma ikapp : notl{\"a}sning f{\"o}r pianister},
  author={Thomas T{\"o}rnheden},
  year={2011}
}
  • Thomas Törnheden
  • Published 2011
  • Psychology