• History
  • Published 2018

Att förstå fattigdom – kursen i global hälsa för KI-studenter

@inproceedings{Bge2018AttFF,
  title={Att f{\"o}rst{\aa} fattigdom – kursen i global h{\"a}lsa f{\"o}r KI-studenter},
  author={Karin B{\aa}ge and Helena Nordenstedt and Anna Mia Ekstr{\"o}m},
  year={2018}
}
Hur far man folk att forsta och engagera sig i de enorma skillnaderna som existerar mellan landers inkomst och manniskors halsa? Inkomsten i Sverige ar 100 ganger hogre per person an i varldens fattigaste lander och professor Hans Rosling lyckades med den svara konsten att formedla den oerhorda betydelsen av dessa tva nollor for att kunna leva ett friskt liv och fa behandling nar man blir sjuk. Hans Rosling var internationell folkbildare i global halsa. Utrustad med farggranna statistikbubblor… CONTINUE READING