• Business
  • Published 2012

Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów, jako podstawa korzyści aglomeracji

@inproceedings{GodlewskaMajkowska2012AtrakcyjnoIP,
  title={Atrakcyjnoś{\'c} inwestycyjna polskich region{\'o}w, jako podstawa korzyści aglomeracji},
  author={Hanna Godlewska-Majkowska and Patrycjusz Zarębski},
  year={2012}
}