• Computer Science
  • Published 2010

Atlas (1984) (przeł. i przypisami opatrzył A. Sobol-Jurczykowski)

@inproceedings{Borges2010Atlas,
  title={Atlas (1984) (przeł. i przypisami opatrzył A. Sobol-Jurczykowski)},
  author={Jorge luis Borges},
  year={2010}
}