• Engineering
  • Published 2011

Asociacijska analiza nekaterih genov vključenih v regulacijo aktivacije T celic pri bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo

@inproceedings{Sovec2011AsociacijskaAN,
  title={Asociacijska analiza nekaterih genov vklju{\vc}enih v regulacijo aktivacije T celic pri bolnikih s kroni{\vc}no vnetno {\vc}revesno boleznijo},
  author={Andrej Sovec},
  year={2011}
}
Kronicno vnetna crevesna bolezen (KVCB) je kompleksna genetska bolezen. Dva glavna tipa KVCB sta Crohnova bolezen (CB) in ulcerozni kolitis (UC). Za Crohnovo bolezen je znacilno, da je vnetje razsirjeno po celotni prebavni cevi, pri ulceroznem kolitisu pa je omejeno na debelo crevo in danko. Namen magistrskega dela je bil s podatkovnimi zbirkami genske ontologije in ustreznimi bioinformatskimi orodji ugotoviti najpomembnejse bioloske procese in poti, v katerih sodelujejo geni, ki so jih v… CONTINUE READING