• Engineering
  • Published 2001

Arvet eller framtiden? : en förändring av den svenska operativa underrättelsebedömandemetodiken

@inproceedings{Pehrsson2001ArvetEF,
  title={Arvet eller framtiden? : en f{\"o}r{\"a}ndring av den svenska operativa underr{\"a}ttelsebed{\"o}mandemetodiken},
  author={Christer Pehrsson},
  year={2001}
}
Bakgrund till uppsatsens tillkomst ar sista decenniets omvarldsforandring och Sveriges allt okande engagemang internationellt med forband och officerare i multinationella staber. Uppsatsen avhandla ...