Corpus ID: 160019780

Artificial Noses in Detection of Moulds and Mycotoxins

@inproceedings{Dohnal2018ArtificialNI,
 title={Artificial Noses in Detection of Moulds and Mycotoxins},
 author={V. Dohnal and A. Sladkova},
 year={2018}
}
 • V. Dohnal, A. Sladkova
 • Published 2018
 • 1, 2, Vlastimil DOHNAL, Andrea SLÁDKOVÁ, 2, Kamil KUČA, 2, Daniel JUN Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brn ě, Ústav technologie potravin, Agronomická fakulta, Brno Univerzita obrany, katedra toxikologie Fakulty voje nského zdravotnictví, Hradec Králové Univerzita J. E. Purkyn ě, katedra chemie P řírodovědecké fakulty, Ústí nad Labem Univerzita obrany, Centrum pokro čilých studií Fakulty vojenského zdravotnictví, Hrad ec Králové 

  References

  SHOWING 1-10 OF 28 REFERENCES
  Electronic nose for microbial quality classification of grains.
  • 113
  Fungal volatiles as indicators of food and feeds spoilage.
  • 200
  The electronic nose applied to dairy products: a review
  • 398
  • PDF
  Pulmonary reactions after exposure to 3-methylfuran vapour, a fungal metabolite.
  • R. Wålinder, D. Norbäck, G. Johanson
  • Medicine
  • The international journal of tuberculosis and lung disease : the official journal of the International Union against Tuberculosis and Lung Disease
  • 1998
  • 17
  Volatile metabolites produced by six fungal species compared with other indicators of fungal growth on cereal grains.
  • 126
  • PDF