• Medicine
  • Published 2002

Arbetsterapeuters erfarenheter av bostadsanpassning för barn med rörelsehinder

@inproceedings{Engstrm2002ArbetsterapeutersEA,
  title={Arbetsterapeuters erfarenheter av bostadsanpassning f{\"o}r barn med r{\"o}relsehinder},
  author={Ulrika Engstr{\"o}m and Elisabeth J{\"o}nsson},
  year={2002}
}