• Mathematics
  • Published 2010

Arbeidsmiljø i en kunnskapsintensiv organisasjon : en analyse av Organizational Climate Measure gjennom SWOT-intervjuer

@inproceedings{Hnsen2010ArbeidsmiljIE,
  title={Arbeidsmilj{\o} i en kunnskapsintensiv organisasjon : en analyse av Organizational Climate Measure gjennom SWOT-intervjuer},
  author={Lasse H{\o}nsen},
  year={2010}
}
  • Lasse Hønsen