• Corpus ID: 126610722

Aproximació als mecanismes moleculars implicats en la regulació de la síndrome de fugida de l’ombra en Arabidopsis

@inproceedings{Rovira2013AproximaciAM,
  title={Aproximaci{\'o} als mecanismes moleculars implicats en la regulaci{\'o} de la s{\'i}ndrome de fugida de l’ombra en Arabidopsis},
  author={Marçal Gallem{\'i} Rovira},
  year={2013}
}
Aproximacio als mecanismes moleculars implicats en la regulacio de la sindrome de fugida de l?ombra en Arabidopsis. La llum es un element essencial per les plantes, ja que d?ella en treuen l?energia necessaria per creixer. Es normal doncs que hagin adquirit mecanismes per percebre diferents parametres d?aquesta, relacionats tant amb la seva quantitat com amb la qualitat. Dels diferents receptors de llum o fotoreceptors, els fitocroms son els mes estudiats. Probablement la resposta controlada… 

References

SHOWING 1-10 OF 344 REFERENCES

Análisis de la interconexión entre rutas transcripcionales hormonales y del síndrome de huida de la sombra de Arabidopsis

El crecimiento y desarrollo vegetal esta fuertemente determinado por las condiciones ambientales, siendo la luz una de las senales ambientales mas importantes. Las plantas perciben continuamente la

Control hormonal i genètic de la síndrome de fugida de l’ombra en "Arabidopsis thaliana"

"Les plantes disposen d’una serie de fotoreceptors que informen de manera continua sobre les caracteristiques luminiques ambientals, permetent optimitzar el seu creixement i desenvolupament. Els

A DELLA in Disguise: SPATULA Restrains the Growth of the Developing Arabidopsis Seedling[C][W]

It is established that unlike PIFs, which mainly promote hypocotyl elongation, SPT is a potent regulator of cotyledon expansion, and that the balance of SPT and DELLA action depends on light quality signals in the natural environment.

JAIBA, a class-II HD-ZIP transcription factor involved in the regulation of meristematic activity, and important for correct gynoecium and fruit development in Arabidopsis.

Functional characterization of the class-II homeodomain leucine zipper (HD-ZIP) JAIBA (JAB) gene indicates that the JAB gene regulates meristematic activity in different tissues, and that it is necessary for the correct formation of the gynoecium at different stages, contributing to a crucial process in plant life: proper fruit development.

Phytochrome, Gibberellins, and Hypocotyl Growth (A Study Using the Cucumber (Cucumis sativus L.) long hypocotyl Mutant)

It is proposed that GA4 and phytochrome control cell elongation primarily through separate mechanisms that interact at a step close to the terminal response.

Characterization of the Class IV Homeodomain-Leucine Zipper Gene Family in Arabidopsis1[W]

Observations suggest that some of the class IV homeodomain-Leucine zipper members act redundantly with other members of the family during various aspects of cell differentiation.

The AP2 transcription factors DORNRÖSCHEN and DORNRÖSCHEN-LIKE redundantly control Arabidopsis embryo patterning via interaction with PHAVOLUTA

A yeast two-hybrid screen with DRN followed by co-immunoprecipitation and bimolecular fluorescence complementation revealed PHAVOLUTA (PHV) to be a protein interaction partner in planta.

Hahb-10, a sunflower homeobox-leucine zipper gene, is regulated by light quality and quantity, and promotes early flowering when expressed in Arabidopsis.

It is proposed that Hahb-10 functions in a signalling cascade that control(s) plant responses to light quality and quantity, and may also be involved in gibberellin transduction pathways.

REVOLUTA regulates meristem initiation at lateral positions

The REV gene is identified and found it encodes a predicted homeodomain/leucine zipper transcription factor that also contains a START sterol-lipid binding domain, and it is proposed that REV acts at lateral positions to activate the expression of known meristem regulators.
...