Corpus ID: 140557976

Aproximació al coneixement de la flora liquènica i dels fongs liquenícoles dels altiplans i conques centrals de Catalunya: el sector segàrric

@inproceedings{Llop2013AproximaciAC,
  title={Aproximaci{\'o} al coneixement de la flora liqu{\`e}nica i dels fongs liquen{\'i}coles dels altiplans i conques centrals de Catalunya: el sector seg{\`a}rric},
  author={Esteve Llop and Samantha Fern{\'a}ndez-Brime and Gemma Figueras-Balaguer and Diana Mu{\~n}iz P{\'e}rez and Xavier Llimona i P{\`a}ges},
  year={2013}
}
L'estudi del sector segarric dels altiplans i conques centrals catalanes, una area poc explorada des d'un punt de vista liquenic, ha aportat un cataleg de 334 taxons, dels quals 301 son fongs liquenificats, i 33, fongs liquenicoles. Cal destacar l'aportacio de sis nous taxons per a la peninsula Iberica (Acarospora chrysocardia, Diplotomma hedinii, Lecanora barkmanniana, L. farinaria, Lichenostigma subradians i Skyttea hawksworthii). A mes, s'incrementa en 14 taxons la llista de liquens i fongs… Expand
Els líquens saxícoles i terrícoles del Parc Natural de Cap de Creus, amb un estudi filogenètic aplicat a la sistemàtica dels gèneres Diploschistes i Ingvariella
Una de les linies de treball del Grup de Liquenologia del Departament de Biologia Vegetal (Unitat Botanica) de la Universitat de Barcelona ha tingut com a objectiu estudiar la diversitat dels liquensExpand
Noves dades sobre líquens i fongs liquenícoles dels substrats rocosos carbonatats a Catalunya
New data on lichens and lichencolous fungi from calcareous rock in Catalonia The study of calcicolous lichens and their lichenicolous fungi in Catalonia began in the 1980s. These studies cover moreExpand
La diversitat liquènica del Tossal Gros (Arbeca, les Garrigues, Catalunya). Una aportació a la biota del territori sicòric
Lichen diversity from Tossal Gros (Arbeca, les Garrigues). A contribution to the biota of the sicoric area The study on the lichen diversity of the Tossal Gros (Arbeca, les Garrigues), a hill locatedExpand
La diversitat liquènica del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter. Una eina per a l’avaluació d’impactes ambientals
Trabajo presentado en el Seminaris de l'Institut Botanic de Barcelona, celebrado en Barcelona (Espana) el 31 de enero de 2017

References

SHOWING 1-10 OF 62 REFERENCES
Flora liquénica saxícola y arenícola de la Península de O Grove (Pontevedra, NW de España)
Flora liquenica saxicola y arenicola de la Peninsula de O Grove (Pontevedra, NW de Espana). En el presente trabajo se expone el catalogo de la flora liquenica saxicola y arenicola de la Peninsula deExpand
Contribución al catálogo de la flora terrícola acidófila (líquenes y briófitos) de la provincia de Madrid (España)
CASAS-GARCIA, S. & BURGAZ, A. R. 2002. Contribucion al catalogo de la flora terricola acidofila (liquenes y briofitos) de la provincia de Madrid (Espana). Bot. Complutensis 26: 9-15. Del estudioExpand
Líquenes epífitos de zonas áridas: el sabinar de la Retuerta de Pina (Los monegros, España)
Se senalan un total de 66 taxones, entre liquenes y hongos liquenicolas, que colonizan las comunidades arbustivas y arboreas del sabinar de la Retuerta de Pina, enclavada en Los Monegros (Zaragoza),Expand
Primer catàleg dels fongs liquenícoles de Catalunya i zones pròximes (NE de la Península Ibèrica)
En aquest treball, aportem un primer cataleg dels fongs liquenicoles (parasits o parasimbionts) observats a Catalunya i arees properes de Castello i de Catalunya Nord (NE de la Peninsula Iberica). EnExpand
Síntesis de la vegetación liquénica gipsícola termo- y mesomediterránea de la Península Ibérica
A partir de l'etude des communautes licheniques gypsicoles des provinces de Grenade et d'Almerie, nous avons etendu nos observations aux principales aires gypsicoles de la peninsule iberique. NousExpand
Primer catálogo de líquenes y hongos liquenícolas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (España)
Se presenta el primer catalogo de liquenes y hongos liquenicolas en la comunidad de Castilla y Leon. Se ha encontrado un total de 4195 citas, correspondientes a 196 publicaciones. El numero total deExpand
Alguns fongs corticioides trobats a les comunitats de Cistus de Catalunya
Alguns fongs corticioides trobats a les comunitats de Cistus de Catalunya. Es citen o comenten 24 especies d'afil·loforats d'himeni llis trobades sobre fusta o fulles de Cistus en descomposicio.Expand
Contribució a la flora liquènica de la Garrotxa: líquens dels alzinars madurs
Contribution to the lichen flora of la Garrotxa: lichens from mature holm oak forests The study of five holm oak forests, catalogued as mature, from La Garrotxa county has reported 146 taxa. 71 ofExpand
Sinopsis del género Sarcopyrenia (Ascomycota, hongos liquenícolas), con la descripción de tres nuevas especies
Synopsis of the genus Sarcopyrenia ( Ascomycota, lichenicolous fungi), with the description of three new species. Work of compilation and synthesis ofthe genus Sarcopyrenia Nyl. Description of theExpand
The genus Catapyrenium s. lat. (Verrucariaceae) in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands
Abstract A taxonomic treatment of the genera included in Catapyrenium s. lat. in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands is provided, based on study of c. 2000 specimens from both herbaria andExpand
...
1
2
3
4
5
...