Application of the leaf-disk method to the determination of photosynthesis in cereals

Abstract

Je popsána úprava terčíkové metody (BABTOš, KUBíN a ŠETLíK 1960) pro studium intensity fotosynthesy u obilovin. Misto terčíků je použito segmentů 2 cm dlouhých. Z každého listu se razidlem najednou vyseknou dva segmenty, z nichž jeden slouží pro stanovení váhy sušiny na počátku pokusu, druhý se exponuje v komoře za konstantních podmínek. Vzhledem k… (More)
DOI: 10.1007/BF02933568

Topics

7 Figures and Tables

Slides referencing similar topics