Application of Universal Ontology of Geographic Space in a Subset of the First-order Predicate Calculus Izvedba Univerzalne Ontologije Geografskega Prostora V Podmnožici Predikatnega Računa Prvega Reda

Abstract

Prostorski podatkovni viri, kot so geodetski referenčni sistem, administrativne prostorske enote, naslovi in topografske teme, so v vseh prostorskih podatkovnih zbirkah podlaga za zajem podatkov in položajno umeščanje tematskih podatkov v prostoru. Temeljne strategije geodetske stroke za približevanje potrebam uporabnikov geodetskih podatkov v smislu… (More)

3 Figures and Tables

Topics

  • Presentations referencing similar topics