Apostolul Pavel ca model de păstor în operele Despre Preoţie ale Părinţilor

@inproceedings{Zisis2012ApostolulPC,
  title={Apostolul Pavel ca model de păstor {\^i}n operele Despre Preoţie ale Părinţilor},
  author={Teodor Zisis},
  year={2012}
}