• Corpus ID: 131722432

Aportació al coneixement de la fauna lepidopterològica de la Reserva Natural del Remolar-Filipines (Lepidoptera Macroheterocera)

@inproceedings{Cervell2004AportaciAC,
  title={Aportaci{\'o} al coneixement de la fauna lepidopterol{\`o}gica de la Reserva Natural del Remolar-Filipines (Lepidoptera Macroheterocera)},
  author={Arcadi Cervell{\'o} and F. Palou and Albert Xaus},
  year={2004}
}
En aquest treball es presenta la lista dels lepidopters macroheterocers detectats en 16 prospecions fetes al llarg de l'any 2004 a la Reserva Natural del Remolar-Filipines. Les dades aportades d'alguns taxons poc citats son prou interessants per a la fauna catalana. 
1 Citations
Inventari actualitzat dels lepidòpters nocturns (Lepidoptera, Macroheterocera) del delta de l' Ebre
catalaS’actualitza l’inventari de lepidopters nocturns del delta de l’Ebre. El cens s’incrementa en 41 especies i en comptabilitza un total de 161. S’indiquen les epoques de vol de les diferents