Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy

@inproceedings{Jankov2007AplikaceFL,
  title={Aplikace fuzzy logiky při hodnocen{\'i} dodavatelů firmy},
  author={Iva Jan{\vc}{\'i}kov{\'a}},
  year={2007}
}