• Sociology
  • Published 2014

Användaracceptansens betydelse för besöksvärdet av mobila sociala nätverkstjänster

@inproceedings{Forsstrm2014AnvndaracceptansensBF,
  title={Anv{\"a}ndaracceptansens betydelse f{\"o}r bes{\"o}ksv{\"a}rdet av mobila sociala n{\"a}tverkstj{\"a}nster},
  author={Robert Forsstr{\"o}m},
  year={2014}
}