Corpus ID: 164240887

Antonina z Sulistrowskich Śniadecka (1806-1853) - wileńska Joanna d`Arc czy "prawdziwa niewiasta polska"?

@inproceedings{SikorskaKulesza2015AntoninaZS,
  title={Antonina z Sulistrowskich Śniadecka (1806-1853) - wileńska Joanna d`Arc czy "prawdziwa niewiasta polska"?},
  author={Jolanta Sikorska-Kulesza},
  year={2015}
}