Antioxidanty : zázračné zbraně : vitaminy, minerály, stopové prvky, aminokyseliny a jejich využití pro zdravý život.

@inproceedings{Jordn2001AntioxidantyZ,
  title={Antioxidanty : z{\'a}zra{\vc}n{\'e} zbraně : vitaminy, miner{\'a}ly, stopov{\'e} prvky, aminokyseliny a jejich vyu{\vz}it{\'i} pro zdrav{\'y} {\vz}ivot.},
  author={V{\'a}clav Jord{\'a}n and Marie Hemzalov{\'a}},
  year={2001}
}