Corpus ID: 192765933

Antibakteriálny účinok Cu(II) salicyláto – neokuproínového komplexu

@inproceedings{Drotinov2015AntibakterilnyC,
  title={Antibakteri{\'a}lny {\'u}{\vc}inok Cu(II) salicyl{\'a}to – neokupro{\'i}nov{\'e}ho komplexu},
  author={Lenka Dro{\vs}tinov{\'a}},
  year={2015}
}
U  mnohých komplexných zlucenin prechodných prvkov boli preukazane antimikrobialne, antifungalne, ako aj protirakovinove ucinky. Komplexne zluceniny prechodných prvkov (kovov) su predmetom skumania už mnoho desaťroci. Neustale sa hľada vhodna kombinacia centralnych atomov a organických ligandov tak, aby komplexna zlucenina mala co najsirsie spektrum medicinskych aplikacii a minimalne vedľajsie ucinky. Preto sa na pripravu komplexných zlucenin s potencialnym biologickým ucinkom použivaju aj… Expand