• Engineering
  • Published 2007

Ansvarsfullt företagande - små och medelstora modeföretags arbete med att ta ett socialt och miljömässigt ansvar

@inproceedings{Sandqvist2007AnsvarsfulltF,
  title={Ansvarsfullt f{\"o}retagande - sm{\aa} och medelstora modef{\"o}retags arbete med att ta ett socialt och milj{\"o}m{\"a}ssigt ansvar},
  author={Jenny Sandqvist and Julika Lamberth and Susanne Andersson},
  year={2007}
}
Vart syfte ar att belysa den problematik som rader nar foretag ska omsatta viljan att ta ett socialt och miljomassigt ansvar till praktisk handling. En kvalitativ ansats ligger till grund for metoden och for att studera sambandet mellan teori och empiri har ett deduktivt angreppssatt anvants. Det empiriska materialet bestar av intervjuer med personer som besitter expertkunskap inom CSR och sma och medelstora foretag samt representanter for modeforetagen Filippa K, J. Lindeberg och Whyred… CONTINUE READING