Ann-Mari Hållans Stenholm: Fornminnen. Det förflutnas roll i det förkristna och kristna Mälardalen. Lund: Nordic Academic Press 2013

@inproceedings{Zachrisson2014AnnMariHS,
  title={Ann-Mari H{\aa}llans Stenholm: Fornminnen. Det f{\"o}rflutnas roll i det f{\"o}rkristna och kristna M{\"a}lardalen. Lund: Nordic Academic Press 2013},
  author={Torun Zachrisson},
  year={2014}
}
Ann-Mari Hallans Stenholm: Fornminnen. Det forflutnas roll i det forkristna och kristna Malardalen. Lund: Nordic Academic Press 2013 

Similar Papers