Ankstesnės teisės kaip santykinis prekių ženklo registracijos negaliojimo pagrindas Baltijos valstybėse

@inproceedings{Truskait2008AnkstesnsTK,
  title={Ankstesnės teisės kaip santykinis prekių {\vz}enklo registracijos negaliojimo pagrindas Baltijos valstybėse},
  author={Jūratė Truskaitė},
  year={2008}
}
Straipsnyje nagrinėjama, kokios ankstesnių teisių kategorijos yra pripažįstamos Baltijos valstybių įsta­tymuose, kaip yra sprendžiamas jų santykis su vėlesnėmis nacionalinių ir Bendrijos prekių ženklų regis­tracijomis ir remiantis sia analize įvertinamas teisinio reguliavimo Lietuvoje tinkamumas, kur reikalinga, pasiūlant jo tobulinimo gaires. This article examines the categories and the scope of earlier rights which constitute a basis for invalidity of a trade mark registration under the laws… CONTINUE READING