Analiza wpływu szybkości chłodzenia na strukturę i własności staliwa L21HMF po regenerującej obróbce cieplnej

@inproceedings{Golaski2006AnalizaWS,
  title={Analiza wpływu szybkości chłodzenia na strukturę i własności staliwa L21HMF po regenerującej obr{\'o}bce cieplnej},
  author={Grzegorz Golański and Sylwia Stachura and B. E. Gajda and Jerzy Kupczyk},
  year={2006}
}
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu różnych szybkości chłodzenia na strukturę i własności staliwa L21HMF poddanego regenerującej obróbce cieplnej. Optymalny zakres szybkości chłodzenia, dla uzyskania struktury bainitycznej, wyznaczono w oparciu o wykonany wykres CTPc. Wykazano, że struktura odpuszczonego bainitu zapewnia w badanym staliwie optymalne skojarzenie własności wytrzymałościowych i udarności. 

Figures and Tables from this paper.