Analiza wpływu poziomu wiedzy pacjentów z wytworzoną przetoką tętniczo-żylną leczonych metodą powtarzanych hemodializ na przestrzeganie zaleceń międzydializacyjnych

@inproceedings{Grzelewska2012AnalizaWP,
  title={Analiza wpływu poziomu wiedzy pacjent{\'o}w z wytworzoną przetoką tętniczo-żylną leczonych metodą powtarzanych hemodializ na przestrzeganie zaleceń międzydializacyjnych},
  author={Aleksandra Grzelewska and Jacek Przybyła and Marzena Grzanek and Katarzyna Czyżewska},
  year={2012}
}
Wstep. Wraz z postepem przewleklej choroby nerek (PChN) u chorych zakwalifikowanych do leczenia powtarzanymi hemodializami pojawia sie koniecznośc zalozenia stalego dostepu naczyniowego, ktory jest podstawowym zagadnieniem dializoterapii. Standardem dostepu naczyniowego dla celow przewleklej hemodializy (HD) pozostaje przetoka tetniczo-zylna wytworzona z naczyn wlasnych chorego. Sprawny dostep naczyniowy do hemodializy warunkuje wykonanie zabiegu i wplywa bezpośrednio na jakośc zycia pacjentow… CONTINUE READING

Topics from this paper.