• Engineering
  • Published 2005

Analiza warunków stateczności wału oporowego składowiska odpadów komunalnych oraz propozycje jego stabilizacji

@inproceedings{Flisiak2005AnalizaWS,
  title={Analiza warunk{\'o}w stateczności wału oporowego składowiska odpad{\'o}w komunalnych oraz propozycje jego stabilizacji},
  author={Jerzy Flisiak and Sebastian Olesiak},
  year={2005}
}