Analiza stanu BHP na przykładzie Zakładu Usług Komunalnych w Dębnie

@inproceedings{Batko2015AnalizaSB,
  title={Analiza stanu BHP na przykładzie Zakładu Usług Komunalnych w Dębnie},
  author={Karolina Batko},
  year={2015}
}