Corpus ID: 139885875

Analiza numeryczna wybranych próbek, zaprojektowanych do wyznaczania GIIIc w odniesieniu do polimerowych kompozytów warstwowych

@inproceedings{Czarnocki1999AnalizaNW,
  title={Analiza numeryczna wybranych pr{\'o}bek, zaprojektowanych do wyznaczania GIIIc w odniesieniu do polimerowych kompozyt{\'o}w warstwowych},
  author={Piotr Czarnocki},
  year={1999}
}
  • Piotr Czarnocki
  • Published 1999
  • Materials Science