Analiza możliwości prognozowania przemieszczeń gleby podczas orki za pomocą klasycznych metod statystycznych oraz sztucznych sieci neuronowych

@inproceedings{Niedbaa2007AnalizaMP,
  title={Analiza możliwości prognozowania przemieszczeń gleby podczas orki za pomocą klasycznych metod statystycznych oraz sztucznych sieci neuronowych},
  author={Gniewko Niedbała and Katarzyna Klejna},
  year={2007}
}

Similar Papers

Loading similar papers…