Analiza liczebności jeleniowatych (Cervidae) na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego w latach 1998-2008

@inproceedings{Domagala2010AnalizaLJ,
  title={Analiza liczebności jeleniowatych (Cervidae) na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego w latach 1998-2008},
  author={Marcin Domagala},
  year={2010}
}