Analiza ekonomicznej efektywnosci zarybien jezior uzytkowanych przez Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o. w Elku

@inproceedings{Mickiewicz2010AnalizaEE,
  title={Analiza ekonomicznej efektywnosci zarybien jezior uzytkowanych przez Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o. w Elku},
  author={Michał Mickiewicz},
  year={2010}
}