Analýza získávání zaměstnanců ve společnosti Auto Jarov, s.r.o.

@inproceedings{Bureov2012AnalzaZZ,
  title={Anal{\'y}za z{\'i}sk{\'a}v{\'a}n{\'i} zaměstnanců ve spole{\vc}nosti Auto Jarov, s.r.o.},
  author={Lucie Bure{\vs}ov{\'a}},
  year={2012}
}

Similar Papers

Loading similar papers…